Wachtwoord Vergeten?

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een wachtwoord wijziging aanvragen. Een email met daarin instructies en een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen zal worden vestuurd indien het email adres bij ons bekend is.

...

Welkom bij QBFabrics

Willkommen bei QBFabrics | Welcome at QBFabrics

Over Ons...

QBFabrics B.V., Groothandel in Patchwork en Quilt supplies

QBFabrics ondersteunt quiltwinkels bij het samenstellen van een optimaal winkelassortiment. Met onze "one stop shop"-groothandel gaan we een duurzame samenwerking aan met patchwork- en quiltwinkels in Nederland, België en overige landen in Europa.

Wij leveren alle basic- en designer stofcollecties van diverse kwaliteitsmerken en een zeer breed assortiment patchwork- en quilttoebehoren.

Patchwork- en quiltstoffen

Onze stoffenmerken vullen elkaar aan. Benartex, Contempo, Kanvas en Windham Fabrics staan voor traditionele en moderne quiltstoffen. In the Beginning Fabrics is de specialist in digitale stoffendruk. Prachtige kwaliteit batikstoffen zijn te vinden bij Anthology Fabrics en Leesa Chandler Designs biedt bijzondere Australische en oriëntaalse dessins. Online stofspecialist Elizabeth's Studio ontwerpt sterke quiltdesigns die het ook in webshops zeer goed doen. In april 2022 zijn Northcott, Patrick Lose en Banyan Batiks in onze collectie opgenomen. Deze merken bieden eveneens kwaliteitsstoffen voor patchwork en quilten.

Toebehoren voor patchwork en quilten

Snel, direct uit onze voorraad leveren wij winkeliers handwerk/quiltaccessoires van Tula Pink, Bohin, Odif, Olfa, Taylor Seville, Martelli, Karen Kay Buckley en de Winline quiltbattings. Amanda Murphy's "rulerwork"-concept en de speciaal voor patchwork ontwikkelde linialen programma's van Marti Michell, BlocLoc, Modern Quiltstudio en Sew Kind of Wonderful liggen in ons magazijn voor u klaar.

Tassen en tasaccessoires

Altijd een hot item in onze branche zijn tassen. Sassafras Lane biedt ijzersterke tassenpatronen en pakketten met de accessoires die voor het maken van deze tassen nodig zijn. Ook bij Bohin zijn tasaccessoires te vinden, waaronder tassenhengsels van een prachtige kwaliteit kunstleer. Het merk voor quiltorganizers is Yazzii. Gebruik de Yazzii-tassen ook eens voor een workshop; ze zijn zeer geschikt om te pimpen. Alles uit voorraad leverbaar.

Patchwork- en quiltpatronen

Inspiratie is essentieel en deze is volop bij ons aanwezig in ons eigen QuiltBites® programma, de paper-piecing patronen van Sassafras Lane, de grappige en lieve Kids Quilts-patronen, de kleurrijke, moderne designs van Colourwerx en de quiltprojecten van Ferdina Art Studio.

De service van QBFabrics

Serviceverlening aan onze klanten moet goed zijn! Dit stopt niet bij het leveren van materialen. We adviseren en bieden patchwork- en quiltcursussen voor winkeliers waar technische en organisatorische aspecten worden belicht. Startende ondernemers begeleiden we graag in het realiseren van hun plannen. Maar bovenal maken we samen met onze klanten de patchwork en quiltbranche nog mooier!


QBFabrics B.V. - Großhandel für Patchwork/Quilt-Stoffe und Zubehör

QBFabrics unterstützt Quilt-Shops bei der Zusammenstellung eines optimalen Shop-Sortiments. Mit unserem "One-Stop-Shop"-Großhandel bieten wir eine fundierte Zusammenarbeit mit Patchwork- und Quilt-Geschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern in Europa an.

Wir liefern alle Basis- und Designer-Stoffkollektionen verschiedener Qualitätsmarken und ein sehr breites Sortiment an Patchwork- und Quilt-Zubehör.

Patchwork- und Quilt-Stoffe

Unsere Stoffmarken ergänzen sich gegenseitig: Benartex, Contempo, Kanvas und Windham Fabrics stehen für traditionelle und moderne Patchworkstoffe. In the Beginning Fabrics ist der Spezialist für digitalen Stoffdruck. Schöne Qualitätsbatikstoffe finden Sie bei Anthology Fabrics. Leesa Chandler bietet spezielle australische und orientalische Designs an. Der Online-Stoffspezialist Elizabeth's Studio entwirft starke Quilt-Designs, die sich auch in den Webshops sehr gut verkaufen. Im April 2022 wurden Northcott, Patrick Lose und Banyan Batiks in unsere Kollektion aufgenommen. Auch diese Marken bieten hochwertige Stoffe für Patchwork und Quilting an.

Zubehör für Patchwork und Quilten

Schnell und direkt aus unserem Lager beliefern wir Einzelhändler mit Handarbeits/Quilting-Zubehör von Tula Pink, Bohin, Odif, Olfa, Taylor Seville, Martelli, Karen Kay Buckley und den Winline Quiltbattings. Das "Rulerwork"-Konzept von Amanda Murphy und speziell für Patchwork entwickelte Linealprogramme von Marti Michell, BlocLoc, Modern Quiltstudio und Sew Kind of Wonderful sind in unserem Lager für Sie verfügbar.

Taschen und Taschenzubehör

Ein Dauerbrenner in unserer Branche sind Taschen. Sassafras Lane bietet anspruchsvolle Taschenmuster und Sets mit den Materialien, die zur Herstellung dieser Taschen benötigt werden. Auch bei Bohin finden Sie Taschen-Accessoires, darunter Taschengriffe aus schönem Kunstleder. Die Marke für Quilt-Organizer ist Yazzii. Sie können die Yazzii-Taschen auch für einen Workshop verwenden; sie eignen sich sehr gut zum Verschönern mit Applikationen. Alles ab Lager lieferbar.

Patchwork- und Quiltmuster

Inspiration ist essentiell und diese ist in unserem eigenen QuiltBites®-Programm, den Papier-Piecing-Mustern von Sassafras Lane, den lustigen und süßen Kids Quilts-Mustern, den farbenfrohen, modernen Designs von Colourwerx und den Quiltprojekten von Ferdina Art Studio reichlich vorhanden.

Der Service von QBFabrics

Der Service für unsere Kunden ist uns sehr wichtig! Dazu gehört nicht nur die Lieferung von Materialien; wir beraten und bieten Patchwork- und Quilting-Kurse für Ladenbesitzer an, in denen technische und organisatorische Aspekte berücksichtigt werden. Wir begleiten angehende Unternehmer gerne bei der Verwirklichung ihrer Pläne. Aber vor allem machen wir gemeinsam mit unseren Kunden die Patchwork- und Quiltwelt noch schöner!


QBFabrics B.V. - Wholesale Patchwork and Quilt supplies

QBFabrics supports quilt shops in compiling an optimal shop assortment. With our "one stop shop" wholesale business we enter into a sustainable cooperation with patchwork and quilt shops in the UK, Scandinavia and other countries in Europe.

We supply all basic and designer fabric collections of various quality brands and a very wide range of patchwork and quilting notions.

Patchwork and quilt fabrics

Our fabric brands complement each other. Benartex, Contempo, Kanvas and Windham Fabrics stand for traditional and modern quilting fabrics. In the Beginning Fabrics is the specialist in digital fabric printing. Beautiful quality batiks can be found at Anthology Fabrics. Leesa Chandler Designs offers special Australian and oriental prints. Online fabric specialist Elizabeth's Studio creates strong quilt motives that also do very well in webshops. In April 2022, Northcott, Patrick Lose and Banyan Batiks were added to our collection. Again, brands which offer quality fabrics for patchwork and quilting.

Notions for patchwork and quilting

Quickly, directly from our stock, we supply retailers with handwork/quilting accessories by Tula Pink, Bohin, Odif, Olfa, Taylor Seville, Martelli, Karen Kay Buckley and the Winline quilt battings. Amanda Murphy's "ruler work" concept and the ruler programs developed especially for patchwork by Marti Michell, BlocLoc, Modern Quiltstudio and Sew Kind of Wonderful are waiting for you in our warehouse.

Bags and bag accessories

Always a hot item in our industry are bags. Sassafras Lane offers strong bag patterns and kits with the accessories needed to make these bags. Also at Bohin you can find bag accessories, including bag handles of a beautiful quality of faux leather. The brand for quilt organisers is Yazzii. You can also use the Yazzii storage bags for a workshop; they are very suitable for decorating with applications. Everything available from stock.

Patchwork and quilt patterns

Inspiration is essential. This is abundantly present in our own QuiltBites® program, the paper piecing patterns by Sassafras Lane, the funny and sweet Kids Quilts patterns as well as in the colourful, contemporary designs by Colourwerx and the quilting projects by Ferdina Art Studio.

The service of QBFabrics

Service to our customers must be good! This does not stop with the supply of materials. We advise and offer patchwork and quilting courses for shop owners where technical and organisational aspects are discussed. We guide starting entrepreneurs in realising their plans. But above all, together with our customers we make the patchwork and quilt industry even more beautiful!

Nieuw stoffenmerk: Poppie Cotton


Catalogus 2023 doorbladeren.

Het Team...
Rosemaryteam-rose

Mijn naam is Rosemary van Beusekom, bedrijfsleider en eigenaar van QBFabrics B.V.

Wendyteam-rose

Ik ben Wendy van Beusekom, hoofd designer/adviseur bij QBFabrics B.V.

Sylviateam-rose

Mijn naam is Sylvia Ploeg en sinds oktober 2017 handelsagent voor QBFabrics B.V.

Eliseteam-rose

Ik ben Elise Blom en verzorg de marketing en communicatie bij QBFabrics B.V.
QBFabrics B.V.

Odoornerweg 71
7814 TH Emmen
+31 (0)591 21 21 21
Nederland

 info@qbfabrics.com